Man skal altid have jordejerens tilladelse inden man starter og lander. Ved landing er det dog nogle gange svært at få inden
man skal lande, da man ved ballonflyvning påvirkes af vindens retning og hastighed og dermed ikke kan forudsige et
landingssted. Det er dog vigtigt at pointere at vi altid forsøger at undgå afgrøder og så vidt muligt lande på veje eller
højstede marker, og dermed undgå nogen form for skader. Efter en landing vil Hot Air altid forsøge at finde frem til den
pågældende markejer.