Flyvehøjden vil normalt være 400 - 3.000 meter, men kan være både lavere og højere afhængig af forholdene på den
pågældende dag. Dog aldrig over 3.000 meter, dette ville kræve supplerende iltforsyning til alle ombord.