Ballonpiloter (også kaldet ballonskippere eller aeronauter) skal som alle andre piloter have et certifikat, før de må flyve
varmluftballon. Uddannelsen består både af en praktisk flyvetræning på minimum 16 flyvetimer og teoretisk undervisning i 6
forskellige fag. Uddannelsen er struktureret af Dansk Ballonunion efter rammer godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.
Uddannelsen foretages af godkendte instruktører, afsluttende med en eksamen og praktisk flyveprøve. Derudover skal
eleverne være fyldt 16 år før uddannelsen påbegyndes, samt gennem en grundig lægeundersøgelse med efterfølgende
jævnlige lægetjek efter Trafik- og Byggestyrelsens regler.
Hvis en pilot ønsker at flyve kommercielt med passagerer, skal piloten minimum have 100 timers erfaring, være over 21 år
og have gennemgået yderligere teoretisk og praktisk uddannelse.