Det er ikke til at sige hvor man lander henne på Sjælland, da dette afhænger af vindretning og hastighed. Piloten vil have en ide om hvilket område man vil lande i, men kan ikke sætte nogen specifik adresse på dette. Typisk vil man lande på en høstet
mark eller ved en vej, hvor sammenpakningen vil finde sted.
Da det ikke er muligt at bestemme landingsstedet for ballonturen, anbefaler vi at du har en ven eller et familiemedlem med,
somkan køre jeres bil ud til landingsstedet, evt. ved at følge ballonen fra jorden undervejs. Hvis dette ikke er muligt, kan der
bestilles en taxa fra landingsstedet til startstedet, dog for egen regning.